Upozornění

Tento formulář slouží k zaslání údajů pro ověření totožnosti při členství ve skupině Dota 2 CZ/SK. Společnost Jan Drozd software se dlouhodobě věnuje herním komunitám a pro československou fanouškovskou základnu hry Dota 2 provozuje proces ověření totožnosti.

Pokud jste nebyli o ověření totožnosti požádání, následující formulář nevyplňujte. Stejně tak formulář nevyplňujte a neodesílejte, pokud si údaje nepřejete poskytnout nebo nesouhlasíte s podmínkami zpracování. Pro samotné členství ve skupině NENÍ NUTNÉ totožnost ověřovat.

O toto ověření můžete být požádání správcem skupiny v případě, že posíláte podezřelý obsah, například nabídky prodeje Steam účtů nebo jiné další příspěvky, jejichž obsah může být potenciálně využit k podvodu spáchaném na členovi komunity. Dále můžete být o toto ověření požádání, pokud Vám byl v minulosti udělen ban a vy požadujete jeho zrušení.

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány pouze za účelem ověření totožnosti majitele účtu na sociální síti Facebook. Účelem tohoto ověření je omezit možnosti podvodného a dalšího nevhodného jednání v rámci česko-slovenské herní komunity Dota 2. Za další nevhodné jednání považujeme např. zasílání obsahu, který porušuje zákony České nebo Slovenské republiky.

Poskytnuté údaje nebudou použity k jiným, než stanoveným účelům. Zejména nebudou použity k zasílání obchodních a marketingových nabídek. Správcům, moderátorům a popřípadě členům skupiny skupiny bude poskytnut výsledek ověření - tedy informace, zda -li veřejné údaje na Vašem Facebook profilu odpovídají Vaší skutečné totožnosti.

Osobní údaje, zejména skeny/fotografie občanského průkazu nebudou dále předávány a sdíleny, s výjimkou údajů, které jste sami veřejně publikovali.

Digitální kopie (fotografie/skeny) vašeho občanského průkazu nebo jiných dokladů budou z naší databáze odstraněny do 14 dnů od dokončení procesu ověření, maximálně do 30 dnů od chvíle, kdy odešlete údaje k ověření.

Zpracovatelem a správcem údajů je Jan Drozd - fyzická osoba, podnikatel, IČO 76344444. Máte právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování dříve poskytnutých údajů. Pro využití tohoto práva nás prosím kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře.

Ověření totožnosti - krok 1

Zadejte kód, který vám poskytl správce nebo moderátor skupiny. Bez tohoto kódu nelze v procesu pokračovat.
Pokud zvolíte ano, výsledek ověření bude uveřejněn ve skupině - příklad "Pavel Novák s profilem na https//fb.com/xy (ne)prošel ověřením totožnosti."